2013-11-21 15:59    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na usługępolegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od 5 grudnia do 21 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

(czytaj całość)

2013-10-17 12:26    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert, szczegóły w pliku: PDF, plik DOC (Word)

2013-08-28 15:25    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert, szczegóły w pliku: PDF, plik DOC (Word)

2013-08-23 14:52    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę: polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od września do 15 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(czytaj całość)

2013-08-19 11:54    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert, szczegóły w pliku: PDF,

plik DOC (Word)

Zamawiający unieważnia postępowanie, bez podania przyczyn.

2013-06-04 14:24    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę: Aktywna integracja beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, 5 dwudniowych wyjazdowych warsztatów integracyjno-terapeutycznych realizowanych w okresie od czerwca do października 2013 r.

(czytaj całość)

2013-05-29 10:47    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę: Aktywna integracja beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, wyjazdowe warsztaty integracyjno-edukacyjne realizowane w okresie od 16 do 28 sierpnia 2013 r.

(czytaj całość)

2013-05-17 09:12    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty rozwoju osobistego dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”w  okresie od czerwca do 31 sierpnia 2013 roku. 

(czytaj całość)

2013-04-30 11:04    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty edukacyjno-zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” w  okresie od maja do 31 lipca 2013 roku. 

(czytaj całość)

2013-04-02 11:26    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej, przy realizacji projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

(czytaj całość)

2013-03-28 11:20    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na pełnieniu funkcji konsultanta rodziny w ramach projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” w  okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku.

(czytaj całość)

2013-03-27 12:11    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3 do 13 lat 

(czytaj całość)

2013-02-14 10:56    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku animator KIS, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego