Już piąty rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górzew ramach projektu systemowego „Postaw na siebie”oferuje wsparcie dla swoich klientów, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych lub pozostających bez zatrudnienia, mających trudności z integracją zawodową i społeczną, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano w roku bieżącym kwotę 1.445.000,00 zł, a celem głównym jest dalsze rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

(czytaj całość)Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego