2013-08-19 11:54    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert, szczegóły w pliku: PDF,

plik DOC (Word)

Zamawiający unieważnia postępowanie, bez podania przyczyn.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego