2013-11-21 15:59    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na usługępolegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od 5 grudnia do 21 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 Ogłoszenie

 Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Umowa - projekt

Umowa dotycząca danych osobowych

Wykaz usług szkoleniowych

Wykaz usług podwykonawcy

Rozstrzygnięcie

 

Zapytanie nr 1:

Czy informacja zawarta w SIWZ w § 5, opisu warunków udziału w postępowaniu w pkt. 2 dotycząca doświadczenia Wykonawcy oznacza posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla beneficjentów będących klientami OPS, PUP lub OHP dla minimum 200 osób, w tym m.in. szkoleń wymienionych w SIWZ, czy też przeszkolenia minimum 200 osób (beneficjentów będących klientami OPS, PUP lub OHP) tylko w zakresie wymienionym w SIWZ 7 zadań?

 

Odpowiedź nr 1: 

Oznacza posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla beneficjentów będących klientami OPS, PUP lub OHP dla minimum 200 osób, w tym m.in. szkoleń wymienionych w SIWZ.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego