2013-08-23 14:52    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę: polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od września do 15 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie 

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie (1)

Oświadczenie (2)

Umowa - projekt

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz usług szkoleniowych

Wykaz usług podwykonawcy

Rozstrzygnięcie

 

Odpowiedzi na zapytania

 

Zapytanie nr 1

           Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ zadanie nr 4 - Kurs Trener czynności codziennych, wykonywanych przez osoby niewidome:

  1. Czy uczestnicy kursu "Trener czynności codziennych, wykonywanych przez osoby niewidome" są osobami niewidomymi lub słabowidzącymi?
  2. Czy Zamawiający wymaga użycia w trakcie ww. szkolenia wszystkich sprzętów i urządzeń wymienionych w SIWZ?

ad. 1. Uczestnicy kursu są osobami niepełnosprawnymi z orzeczoną niepełnosprawnością zwiazaną z uszkodzeniem narządu wzroku - osoby niedowidzące.

ad. 2. Tak.

Zapytanie nr 2

          Proszę o wyjaśnienie dotyczące potwierdzenia doświadczenia przez wykonawcę:

jeżeli zadania 5, 6, 7, 8 będą realizowane przez podwykonawców - uprawnione szkoły nauki jazdy, czy wykonawca również musi wykazać się doświadczeniem w realizacji min. 3 szkoleń z każdego z 4 typów kursów dla OPS, PUP lub OHP? czy wymóg ten dotyczy wyłącznie podwykonawców?

odp. Nie, wymóg ten dotyczy wyłącznie podwykonawców.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego