2013-10-28 14:51    

Z powodu konferencji w Karpaczu, zajęcia grup samopomocowych Klubu Integracji Społecznej, Klubu Wolontariusza, jak i zajęcia teatralne zostały przełożone z dnia 29.10.2013r. na dzień 30.10.2013r.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego