2013-07-02 15:10    

Za nami dwa obwite miesiące  działalności Klubu Wolontariusza w ramach projektu "Postaw na siebie".

Ważnym wydarzeniem w tym czasie było rozpoczęcie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej na ul. Kilińskiego. Po zajęciach integracyjnych z prowadzącym KIS, wyklarowała się grupa kilku wolontariuszy, która odwiedza regularnie raz w tygodniu dzieciaki w świetlicy. Wolontariusze pomagają w odrabianiu lekcji, rozmawiają z dziećmi o codziennych troskach, ale przede wszystkim proponuję różnorakie zajęcia, co tydzień coś nowego, np.: zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia dla dziewczyn ze stylizacji, robienie biżuterii.

Część energii i czasu poświeciliśmy na przygotowanie się do akcji happeningowej podczas festynu integracyjnego na Placu Piastowskim. Pudła kartonowe zbierane przez kilka tygodni stały się podstawowym budulcem domków, które tworzyliśmy ze wszystkimi chętnymi (dzieci , rodzice i dziadkowie uczestniczący w festynie), następnie najmłodsi malując kolorowymi farbami i mazakami ozdobili budowlę. W rezultacie pod hasłem „ zbuduj z nami eko-wioskę dla krasnali” powstał plac zabaw z kilkunastometrowym tunelem do przejścia. Po zakończonej zabawie wszystkie kartonowe pudła trafiły do segregacji. Akcja zorganizowana była wspólnie z młodzieżową grupą samopomocową.

Ponadto trwają wstępne przygotowywania do spektaklu, którym będziemy rozweselać dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji (szpital, dom dziecka). W ramach przygotowań wolontariusze przygotują całą oprawę scenograficzną, techniczną i logistyczną. Wolontariusze także aktywnie uczestniczą w powstawaniu scenariusza.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego