2013-06-26 14:59    

Dnia 15 czerwca 2013 r. na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze – Cieplicach odbył się III Festyn Integracyjny pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

            III Festyn Integracyjny rozpoczął się punktualnie o godzinie 10.00. Został oficjalnie otwarty przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Pana Wojciecha Łabuna i inspektora Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Pana Grzegorza Rybarczyka, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Huberta Papaja, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pani Anny Ragiel oraz Przewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Uzdrowisko Cieplice” Pani Anny Bałkowskiej.

Swoją obecnością  na Festynie zaszczycili nas ponadto:

  • Pani Małgorzata Sekuła- Szmajdzińska- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Pani Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
  • Pan Jerzy Pleskot - Przewodniczący Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 „Pomagamy”- takie motto widniało na plakacie i ulotkach promujących III Festyn Integracyjny. Zostało ono wyłonione w wyniku ogłoszonego wcześniej „konkursu”.

Laureatką najpiękniejszej pracy plastycznej, która odzwierciedlała hasło Festynu została Maja Rohoza, której uroczyście wręczono dyplom oraz nagrodę. Mai jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

            Festyn składał się z dwóch równolegle przebiegających części, pierwsza- artystyczna w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, druga- na Placu Piastowskim,  gdzie miały miejsce animacje dla dzieci i młodzieży,  udostępnione były również urządzenia rekreacyjne oraz punkty konsultacyjno- informacyjne, gdzie różne instytucje prezentowały swoją ofertę.

Dla najmłodszych uczestników festynu również w tym roku przewidziano uczestnictwo w wielu atrakcjach, m.in. możliwość skorzystania z eurobungy, dmuchanej zjeżdżalni oraz grach, zabawach i konkursach z nagrodami. Wiele radości wniosła wspólna zabawa dzieci z postaciami z bajek – najmłodsi mogli dotknąć, przywitać się oraz przytulić do swoich ulubionych postaci bajkowych. 

Zainteresowanie dzieci wzbudzały ogromne bańki mydlane, które unosiły się w powietrzu oraz zabawy z  kolorową chustą. Również harcerze bawili się z dziećmi: czarodziejską chustą, w rekina czy też z piłeczką.

Wolontariusze Klubu Integracji Społecznej przygotowali dla młodszych uczestników Festynu atrakcje w formie miasteczka z pudeł kartonowych, które zostało własnoręcznie wybudowane i ozdobione. W finale powstało ekologiczne miasto z kilkumetrowym labiryntem.

Na część artystyczną złożyły się liczne występy, a wśród nich swoje umiejętności zaprezentowały zespoły taneczne: ze Szkoły Podstawowej Nr 8- Sport Dance, Ósemeczki, Junior Dance, z Karkonoskiego Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz ze Szkoły Tańca „Kurzak i Zamorski”. Taneczno- wokalne występy zaprezentowały dzieci z  Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol”, Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 oraz Miejskiego Przedszkola nr 10. Można było podziwiać także występy zespołów muzycznych: „Karkonosze”, „Rudawianie”, „Pogodne Słowiki” z Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, oraz „Szklarki”.

Festyn uświetnili również swoimi występami wokalno-muzycznymi: Klaudia Kwiecińska oraz Pan Krzysztof Janas, którzy reprezentowali Polski Związek Niewidomych.

Występy artystyczne uwieńczył Kabaret „Bella Mafia”, który dużą dawką śmiechu zakończył część artystyczną prezentowaną w Parku Zdrojowym.

Należy podkreślić, że każdy występ dostarczył publiczności wielu emocji, radości i wzruszeń.

W festynie wzięło udział wiele placówek z terenu miasta zajmujących się na co dzień osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz wiele instytucji i służb miejskich wspomagających te osoby w szczególny sposób. W czasie imprezy swoje stoiska prezentowali m.in. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z Jeleniej Góry, Dom Pomocy Społecznej z Sosnówki, Dom Pomocy Społecznej z Kowar, Powiatowy Urząd Pracy, Karkonoskie Stowarzyszenie „Nadzieja”, Areszt Śledczy, Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych, Sanepid, Spółdzielnia Usługowa „Piast”, Schronisko im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze Harcerze ZHP, Rada Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Policja.

W czasie Festynu można było również podziwiać wystawy prac artystycznych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, osób osadzonych w Areszcie Śledczym oraz uczestników WTZ.   

Zainteresowaniem cieszyły się wozy strażackie prezentowane przez Straż Pożarną oraz kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, który prowadzony był przez pracowników Pogotowia Ratunkowego.

Podczas całej imprezy można było skorzystać z bezpłatnego cateringu w postaci dań z grilla, pajd chleba, jak również przekąsek tj. popcorn, wata cukrowa. Nieodpłatnie wydawana była również woda i soki. Przedstawiciele Fundacji S.O.S. Codzienność częstowali uczestników Festynu wafelkami ryżowymi.

Wszystkim, którzy aktywnie i bezinteresownie włączyli się w przygotowanie imprezy, organizacjom i instytucjom, wspaniałemu prowadzącemu Grzegorzowi Rybarczykowi, sponsorom szczególnym  tj. Stowarzyszeniu Miłośników Cieplic, Uzdrowisku Cieplice sp.  z o.o., Politechnice Wrocławskiej Zamiejscowemu
Ośrodkowi Dydaktycznemu w Jeleniej Górze, Książnicy Karkonoskiej Filii nr 4 , Firmie Żywiec Zdrój S.A., Fundacji S.O.S. Codzienność, Przedsiębiorstwu Simet S.A. – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do galeriiStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego