2013-06-03 12:12    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ma zaszczyt poinformować, iż praca plastyczna Mai Rohozy ( lat 8) zostanie wykorzystana na plakatach i ulotkach promujących III Festyn Integracyjny pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków EFS.

Festyn, odbędzie się w dniu 15.06.2013 r. na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze.

 

Mai gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego