2013-05-13 10:48    

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY !

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

w roku bieżącym po raz trzeci jest organizatorem

Festynu pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu systemowego

„Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków EFS.

W związku z tym wydarzeniem zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież - mieszkańców Jeleniej Góry

- do przedstawienia swoich pomysłów w formie ilustracji - rysunków (technika dowolna),

które będą promowały hasło w/w Festynu.

Wybrane prace zostaną wykorzystane na plakatach i ulotkach Festynu,

który odbędzie się w dniu 15.06.2013 r. na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze.

 

Prace będą przyjmowane w biurze projektu: pokój 302, Al. Jana Pawła II 7, 58- 506 Jelenia Góra

do dnia 28.05.2013 r. do godz. 12.00.

 

Dla autorów najciekawszych prac Organizator przewidział drobne upominki.

 

 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek oraz adres zamieszkania i numer telefonu rodzica (opiekuna). Wszystkie prace, które wpłyną do MOPS w Jeleniej Górze, pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem powyższej inicjatywy: Mariola Pietkiewicz,
tel. 75 752 39 51 wew. 126, e- mail: mpietkiewicz@mops.jelenia-gora.plStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego