2013-03-13 14:34    

Dnia 8 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach Klubu Wolontariusza (wsparcie wolontariusza), na którym przedstawiono ideę Klubu Wolontariusza, przeprowadzono zapytanie ankietowe w celu weryfikacji potrzeb i wyobrażeń funkcjonowania Klubu oraz  wypracowano terminy kolejnych zajęć.

Zajęcia Klubu Wolontariusza w marcu odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 15:30.

Spotkania będą miały formę mini warsztatów przedstawiających ideę wolontariatu, korzyści płynących z bycia wolontariuszem oraz możliwości jakie daje wolontariat.
Każdy chętny zostanie wolontariuszem na rzecz beneficjentów MOPS-u, otrzyma odpowiednie wyszkolenie i wsparcie animatora KIS.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego