2013-03-13 14:34    

Dnia 8 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach grup samopomocowych, na którym określono ideę grup samopomocowych, oraz wypełniono ankiety w celu weryfikacji potrzeb i wyobrażeń funkcjonowania grupy. Wspólnie wypracowano także terminy kolejnych zajęć:

  • grupa młodzieżowa - w każdy wtorek godz. 1530,
  • grupa dorosła - w każdą środę godz. 1000,


Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego