2012-12-24 11:48    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, że w 2013 roku będzie kontynuowana realizacja projektu systemowego „Postaw na siebie”. Rekrutacja uczestników do piątej edycji projektu rozpocznie się w grudniu 2012 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby chętne będą wpisywane na listę rezerwową.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia lub zatrudnione i należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
  • osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
  • młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • dorosłe osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby bezrobotne, aktywne i nieaktywne zawodowo mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Wszystkich chętnych spełniających warunki uczestnictwa i jednocześnie pragnących wziąć udział w projekcie prosimy o zgłaszanie się w godzinach 730 – 1000 oraz 1400 – 1530 do pracowników socjalnych oraz pracowników Działu Rehabilitacji.

W załączeniu ankieta rekrutacyjna.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego